Festiwal Krakowska Jesień Muzyczna

Koncert inauguracyjny na jubileusz festiwalu oraz z okazji 90. rocznicy urodzin K. Pendereckiego

Piotr Lato – klarnet / clarinet
Paweł Cal – waltornia / French horn
Wojciech Koprowski – skrzypce / violin
Łukasz Syrnicki – altówka / viola
Jan Kalinowski – wiolonczela / cello
Marek Szlezer – fortepian / piano

KRZYSZTOF PENDERECKI (1933 – 2022)
Sekstet na klarnet, waltornię, trio smyczkowe i fortepian / Sextet for clarinet, French horn, string trio and piano

***

PAWEŁ MYKIETYN (*1971)
Ostatni utwór na klarnet, waltornię, trio smyczkowe, fortepian i taśmę /
The Last Piece for clarinet, French horn, string trio, piano and tape (drugie wykonanie/second performance)


Data / 15/10/2023 - 18:00
Miejsce / FIlharmonia Krakowska