Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów zostało założone przez grupę muzyków i miłośników muzyki. Celem organizacji jest wspieranie rozwoju kultury muzycznej, promowanie muzyki kameralnej i artystów-muzyków, organizacja wydarzeń muzycznych i kulturalnych, a także współpraca z instytucjami kulturotwórczymi.