Stowarzyszenie ArtMusicArtist

Stowarzyszenie ArtMusicArtist

Dla powstałego w 2020 roku w Krakowie stowarzyszenia ArtMusicArtist, jednym z głównych celów działalności jest krzewienie kultury, propagowanie muzyki kameralnej, promocja przede wszystkim polskiej twórczości, również tej rzadko wykonywanej i zapomnianej oraz docieranie z muzyką klasyczną tam, gdzie brak jest filharmonii, oper i dużych sal koncertowych.